Informujemy, że w sekretariacie szkoły można zakupić zdjęcia klasowe wykonane na zakończeniu roku szkolnego 2017/2018. Cena zdjęcia – 4 zł.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !

Reply: