NABÓR DO PROJEKTU NA ROK 2020/2021

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” realizowanego przez Gminę Mogilno w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie od 1 września.

Wszystkich uczniów zachęcamy do składania deklaracji udziału w realizowanym projekcie.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej we Wszedniu

Rodzaj zajęć  

Liczba miejsc

 

Etap edukacji Nauczyciel prowadzący Informacje dodatkowe
Robotyka (II semestr) 8 IV-VIII P. Mateusz Szmańda 1 grupa
Programowanie i kodowanie 8 IV-VIII P. Mateusz Szmańda 1 grupa
Zajęcia dodatkowe z matematyki 8 IV-VIII p. Jadwiga Dłutkowska 1 grupa
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego 8 IV-VIII p. Ilona Wilk 1 grupa
Zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego 8 VII-VIII p. Robert Sielecki 1 grupa
Zajęcia dodatkowe – kółko szachowe 8 I-III p. Robert Sielecki 1 grupa

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 22.05.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy uczeń SPWszedzień

oswiadczenie do formularza zgłoszeniowego Uczeń

Regulamin rekrutacji Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową

Mogilno,11.05.2020 r.

Informacja o pracy szkoły

Od 25 maja mogą odbywać się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz oddziału przedszkolnego.

O powrocie dzieci decydują rodzice. Nasza szkoła spełnia warunki określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

O zakresie prowadzonych zajęć informować będziemy, gdy znana będzie ilość dzieci, które będą uczęszczać do szkoły. Zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 8.00 i trwać 3-4 godziny. Nie będzie grup powyżej 12 osób.

W zakładce Pandemia znajdują się dokumenty do pobrania.

Wesołych Świąt!!!

5e8df74126aea_p

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Wesołych Świąt życzy Dyrekcja i Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej we Wszedniu

192-grzybowo-wielkanoc-2015

Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Rodzice,

Poniżej znajdują się linki do pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.  W okresie zawieszenie zajęć w szkole skan wypełnionego wniosku można przesyłać drogą elektroniczną na adres szkoły spwszedzien@gmail.com. Jeśli nie mają Państwo możliwości wysłania skanu wniosku prosimy o zgłoszenie dziecka do naszego przedszkola wraz z informacją o późniejszym, osobistym dostarczeniu wniosku na maila.

wniosek_20

wniosek_20

Lekcje online -eSzkoła

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchomia dziś Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 Od 17.03.2020 r. od godz. 9:00 przygotowano lekcje online dla klas 8 szkół podstawowych.

Wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję będą prowadzone z następujących przedmiotów:

– język polski,

– matematyka,

– język angielski.

Docelowo mają zostać wprowadzone zajęcia z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

Lekcje będą prezentowane na żywo na kanale You tube

Wystarczy kliknąć na baner na stronie

 https://edupolis.pl/ lub www.kujawsko-pomorskie.pl

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE – NAKAZ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zajęcia profilaktyczne

10.03.2020 r  rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa i uzależnień cyfrowych oraz jak im przeciwdziałać. Projekt realizowany jest z Funduszy Unii Europejskiej. Warsztaty prowadzi Pani Klaudia Ratajska, psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie.

image001 image002 image003 image004

Ze względów profilaktycznych wycieczka do Lichenia nie odbędzie się!

UWAGA!!!
Wycieczka do Lichenia, która miała odbyć się 12.03. 2020 r. w ramach rekolekcji  NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!!
Zostanie przełożona na inny termin, o którym poinformujemy wkrótce.

Spotkanie z terapeutą zajęciowym

Dnia 5 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza we Wszedniu gościliśmy terapeutę zajęciowego i masażystę Pana Sebastiana Kropaczewskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego i miało na celu przybliżenie uczniom ciekawego i przyszłościowego zawodu. W czasach starzejącego się społeczeństwa, ludzie wykonujący zawód dzięki , któremu seniorzy mogą czuć się w społeczeństwie potrzebni zalicza się do zawodów przyszłości. Uczniowie klas VII i VIII mieli okazję dowiedzieć się jakie należy ukończyć szkoły, aby pracować jako terapeuta zajęciowy z osobami w podeszłym wieku.
Robert Sielecki

image001 image002

Informacje dla rodziców odnośnie profilaktyki zakażeń Koronawirusem

 1. Jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 2. Prosimy o nie posyłanie do szkoły i przedszkola przeziębionych i chorych dzieci.
 3. Jeżeli wystąpi przypadek choroby należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarni-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Pracownik Stacji Sanitarnej lub personel medyczny Oddziału Zakaźnego przekaże informacje co do sposobu dalszego postępowania.                                                                                                            Numery telefonów kontaktowych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie:     całodobowy telefon alarmowy 696026031 lub 696025992
 4. Rodzice dzieci do lat 8 roku życia, w przypadku zamknięcia przedszkola bądź szkoły mają prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).
 5. Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej zamieścił w zakładce: aktualności, informację pod nazwą:  „przydatne materiały o koronawirusie” (link z adresem internetowym poniżej)                                                                                                                                                      https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie