INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

Szanowni Rodzice,

w związku z przewidywanym na dzień 8.04.2019r. strajkiem pracowników oświaty, informujemy, że jeśli nie nastąpi porozumienie strony związkowej i rządu, pracownicy naszej szkoły przystąpią do akcji protestacyjnej. W tym czasie w szkole i przedszkolu nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach szkoła zapewni dzieciom opiekę. Informacje na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku. Nauczyciele wychowawcy poinformują telefonicznie o ostatecznej sytuacji dotyczącej strajku. Proszę Państwa o zrozumienie.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Kosińska

Reply: