NABÓR DO PROJEKTU NA ROK 2020/2021

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” realizowanego przez Gminę Mogilno w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie od 1 września.

Wszystkich uczniów zachęcamy do składania deklaracji udziału w realizowanym projekcie.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej we Wszedniu

Rodzaj zajęć  

Liczba miejsc

 

Etap edukacji Nauczyciel prowadzący Informacje dodatkowe
Robotyka (II semestr) 8 IV-VIII P. Mateusz Szmańda 1 grupa
Programowanie i kodowanie 8 IV-VIII P. Mateusz Szmańda 1 grupa
Zajęcia dodatkowe z matematyki 8 IV-VIII p. Jadwiga Dłutkowska 1 grupa
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego 8 IV-VIII p. Ilona Wilk 1 grupa
Zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego 8 VII-VIII p. Robert Sielecki 1 grupa
Zajęcia dodatkowe – kółko szachowe 8 I-III p. Robert Sielecki 1 grupa

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 22.05.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy uczeń SPWszedzień

oswiadczenie do formularza zgłoszeniowego Uczeń

Regulamin rekrutacji Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową

Mogilno,11.05.2020 r.

Reply: