OGŁASZAMY KONKURS!!!

choinka5                                       

  • NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pięknego listu do świętego Mikołaja.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. Komisja konkursowa będzie oceniała prace w dwóch kategoriach: klasy I-IV szkoły podstawowej oraz osobno klasy V-VII.

Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie 1 pracę, która musi być napisana ręcznie.

Kryteria oceny pracy: poziom emocjonalny listu-życzeń, wkład pracy własnej oraz estetykę pracy.

  • KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ!

Klasy I-III: dowolna technika plastyczna (rysowanie, malowanie, wyklejanie). Maksymalny format pracy A4. Z tyłu pracy proszę wpisać: imię i nazwisko oraz klasa ucznia.

Klasy IV-VII: forma multimedialna (maksymalnie dwa slajdy-drugi slajd jest informacją dotyczącą autora-imię i nazwisko, klasa).

Kryteria oceny pracy: poziom artystyczny wykonanej pracy, pomysłowość i oryginalność, estetyka pracy, nawiązanie do tradycji oraz ciekawa treść życzeń.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę. Praca musi być stworzona indywidualnie. Swoje dzieła można oddać osobiście w szkole (prace na kartkach) albo przesłać drogą e-mailową (prace multimedialne) na adres: kusiok@poczta.onet.pl

Konkursy trwają do 14 grudnia br.

Ogłoszenie wyników 17 grudnia br.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU…    Magdalena Zboińska

Reply: