Ogłoszenie

W dniu 16 września 2014 o godzinie 16.00
w Szkole Podstawowej we Wszedniu
odbędzie się zebranie rodziców.
Serdecznie zapraszamy.

Reply: