Potrafimy ratować

Czy to duży czy mały, każdy może ratować. Przekonaliśmy się o tym obserwując z jakim zaangażowaniem uczniowie uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. Czasami wystarczy tylko telefon, ale bywa, że trzeba wiedzieć coś więcej. Naukę tego „więcej” umożliwiły nam fantomy, które posiada szkoła dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Drodzy rodzice, Wasze dzieci potrafią wiele.

Reply: