Projekt unijny: „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową”.

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w 9 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i logopedycznych, zwiększenie kompetencji 30 nauczycieli i 256 uczniów oraz doradztwo zawodowe od 1.09.2020 do 30.06.2021.

W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej na kwotę 660.135,00zł (w tym wkład własny Gminy Mogilno 33.006,75zł) we wszystkich szkołach Gminy Mogilno zostanie przeprowadzonych ponad 900 godzin zajęć: matematyka, język angielski, język hiszpański, programowanie, robotyka,  doradztwo zawodowe, szachy oraz zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia oraz studia podyplomowe.

Do wszystkich szkół zostanie zakupiony sprzęt IT o łącznej wartości 250tyś. zł – komputery, monitory interaktywne, laptopy, tablety i drukarka laserowa i 3D.

Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej w Gminie Mogilno i chciałbyś wziąć udział w tych zajęciach to zgłoś się do swojego nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Poniżej znajduje się link do pobrania wszystkich informacji: regulamin rekrutacji, ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem. Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem podpisany przez rodziców należy dostarczyć do szkoły lub przesłać skan na maila.

oswiadczenie do formularza zgłoszeniowego Uczeń

Regulamin rekrutacji Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową

Formularz zgłoszeniowy uczeń SPWszedzień

plakat_ZOSiP

plakat_ZOSiP

Reply: