Relacja z przygotowanych prezentów dla Domów Dziecka

W tym roku udało się przygotować aż 3 paczki z prezentami dla dzieci z Domu Dziecka.

Obdarowaliśmy Dom Dziecka w Kołdrąbiu, Dom Dziecka w Wiecborku oraz Dom Dziecka w Marcinkowie.

Reply: