Ruszamy z projektem ekologicznym

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MARZEŃ!☘️
W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wszedniu w ramach XII konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii oraz dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Szkoły KUBUSIOWI PRZYJACIELE we Wszedniu realizowany jest pięciomiesięczny projekt ekologiczny pn. „Halo, tu mówią dzieci! – utworzenie przyszkolnego ogrodu tlenowego”. Na ten cel zostanie przeznaczona dotacja w wysokości 10000 złotych.
Pomysł na projekt powstał, aby w zniszczonym działalnością człowieka środowisku (nasza szkoła znajduje się w pobliżu nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych) zwrócić się o pomoc do samej Natury i wykorzystać najdoskonalsze narzędzia, które ona stworzyła: rośliny oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń i produkujące tlen. Trzy lata temu część wysypiska uległa spaleniu, a trujące substancje przedostały się do gleby oraz powietrza. Pożar był bardzo trudny do opanowania, substancje okazały się wyjątkowo toksyczne i łatwopalne. Niestety część odpadów do chwili obecnej zalega na placu. Ciągle żyjemy w niepewności, czy sytuacja się nie powtórzy i jaki wpływ ma obecny stan zanieczyszczenia na mieszkańców Wszednia oraz dzieci uczęszczających do szkoły.
Projekt pozwoli urzeczywistnić nasze marzenia o pięknym zielonym miejscu, w którym uczniowie mogliby spędzać czas wolny, a nauczyciele prowadzić lekcje plenerowe. Ponieważ nasze dzieci większą część dnia spędzają w szkole, bardzo zależy nam, aby powietrze tam było tak czyste, jak tylko się da. Rodzice oraz mieszkańcy będą się mogli spotykać przy wielu uroczystościach organizowanych przez szkołę, ale również każdego dnia czekając na swoje dzieci.
Liczymy też na to, że projekt ten będzie długofalowy, realizowany poprzez zabawę, wspólne działania i warsztaty. Będzie uświadomieniem koniecznych zmian klimatycznych w naszym lokalnym i nie tylko środowisku. Dodatkowo wpłynie na integrację, poprzez wspólne zaangażowanie się w prace przy powstaniu ogródka – klasy. Będziemy mogli uświadomić dzieciom, że same mogą kreować najbliższe otoczenie sadząc kwiaty, krzewy i drzewa. Będzie to miejsce, w którym odbuduje się nadzieję na normalne, bezpieczne życie oraz doda wiary w to, że wspólnie można wiele osiągnąć.
21 marca 2022 roku prawdziwa wiosna gościła nie tylko na dworze, ale również w murach naszej szkoły. Ten wyjątkowy dzień, kiedy nie było od rana lekcji, rozpoczął się apelem z okazji Dnia Samorządności i częścią artystyczną przygotowaną przez młodszych uczniów. Plan dnia ustalony przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z całą społecznością szkolną oraz z panią Dyrektor zawierał sporo atrakcji. Jednocześnie Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczął realizację naszego pierwszego wymarzonego projektu ekologicznego. Dzieci zakasały rękawy i ochoczo ruszyły do pracy: porządkowały boisko, zaniedbany plac, zbierały śmieci, wieszały ozdoby. Tym samym zapoczątkowały szereg prac związanych z wykonaniem ścieżki ekologicznej w otoczeniu szkoły, gdzie ma powstać ich wyśniony ogród tlenowy.
Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
Autorzy artykułu: Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Szkoły KUBUSIOWI PRZYJACIELE we Wszedniu

Reply: