Ślubowanie klasy pierwszej

Dnia 20 października  odbyło się  uroczyste „Ślubowanie”. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej we Wszedniu  przyjęci zostali : Dariusz Bodziuch, Zuzanna Danielewicz, Amelia Kempińska, Mateusz Małkowski,Maja Michalczyk i Adam Woźniak.

Tradycyjnie , aby otrzymać miano ucznia pierwszacy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami , które skrupulatnie oceniali król Ołówkos i jego żona. W tej roli wystąpili : Eryk Woźniak i Dominika Prill.

Uroczystego pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Iwona Kosińska. Pierwszacy ślubowali między innymi , że będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. W nagrodę zostali obdarowani dyplomami i upominkami od rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

W uroczystości wziął udział Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie  pan Mirosław Kuss , który wręczył pierwszakom kamizelki odblaskowe oraz przekazał kilka informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reply: