Spotkanie z terapeutą zajęciowym

Dnia 5 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza we Wszedniu gościliśmy terapeutę zajęciowego i masażystę Pana Sebastiana Kropaczewskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego i miało na celu przybliżenie uczniom ciekawego i przyszłościowego zawodu. W czasach starzejącego się społeczeństwa, ludzie wykonujący zawód dzięki , któremu seniorzy mogą czuć się w społeczeństwie potrzebni zalicza się do zawodów przyszłości. Uczniowie klas VII i VIII mieli okazję dowiedzieć się jakie należy ukończyć szkoły, aby pracować jako terapeuta zajęciowy z osobami w podeszłym wieku.
Robert Sielecki

image001 image002

Reply: