Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

logo_2017W dniu 29 września w naszej szkole odbył się VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki.

Przygotowania do ŚDTM zaczęły się od pierwszych dni września. Uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w szkole na lekcjach i przerwach, ale także w swoich domach, przygotowywali plakaty i ozdabiali nimi szkołę.

29 września podczas lekcji odbyły się różne zabawy i konkursy związane z tabliczką mnożenia, a uczniowie klas III-VII przystąpili do egzaminu sprawdzającego jej znajomość. Każdy uczestnik odpowiadał pisemne na  pięć pytań-zadań.  Po udzieleniu bezbłędnych odpowiedzi otrzymywał symboliczną legitymację „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

Wszystkim Ekspertom serdecznie gratulujemy zdobytego tytułu !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reply: