Dodatkowe dni wolne

Terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopada 2017

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018

Reply: