Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej

DSC02217

 

Dnia 11 maja 2015r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej. Raport wręczyli starszy wizytator Melania Kranc i starszy wizytator Bogna Łoś z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na ręce dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosława Lorka oraz dyrektor szkoły Iwony Kosińskiej. Ewaluacja prowadzona była w miesiącu kwietniu bieżącego roku, z zakresu trzech wymagań:
– Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
– Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
– Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Szkoła spełniła wymagania na poziomie wysokim, otrzymała w kolejnych wymaganiach poziom B, B, B.

Uroczystość uświetnili uczniowie klasy IV: Iga Łuczka i Eryk Woźniak prezentując własną interpretację wierszy „Paweł i Gaweł’ oraz „Ziółko”.

DSC02201 DSC02202 DSC02203 DSC02210

Reply: