WITAJ SZKOŁO!

Pamięć żyje w nas ….

Wśród kwiatów, które sławili poeci, marząc o Polsce sprawiedliwej, wolnej.

Idą radośnie do nowych szkół dzieci, a wiersz poety jest w ich książce.

Wiersz o Ojczyźnie, radości, pokoju, o czystym niebie nad Polską.

O tym, że pamiętać będziemy zawsze Tych, co polegli za wolność.

Abyśmy żyć mogli w spokoju, śmiać się i witać poranek wesoły,

Ginęli ludzie walcząc o polskość, o duże, jasne szkoły.

 

Dnia 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Razem z dyrekcją, uczniami, nauczycielami i rodzicami w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście.

Jak co roku, inauguracji uroczystości dokonała pani dyrektor Iwona Kosińska. Pani dyrektor, w swoim wystąpieniu, przywitała wszystkich zebranych, przedstawiła najważniejsze zadania szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Serdeczne życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył również radny Rady Miejskiej w Mogilnie pan Paweł Molenda.

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji. Pierwszy dzwonek dał znak, że pora zaczynać nowy rok szkolny!

Tekst: Magdalena Zboińska

Reply: