XVII GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH „SPOTKANIE Z TEATREM”

„Świat ten jest czysta bajka! – Zgoda, przyjacielu;
Lecz każda bajka ma sens moralny na celu.”
Adam Mickiewicz
W czwartek 27 kwietnia br. teatralna scena w naszej szkole wypełniła się małymi aktorami, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i artystycznym talentem. Przegląd teatralny to doskonała okazja do podziwiania występów dzieci z różnych szkół i podpatrzenia warsztatu pracy nauczycieli oraz ich kreatywnego podejścia do scenariusza, choreografii, kostiumów czy dekoracji. W tym roku w przeglądzie uczestniczyły następujące placówki:

SP nr 2 w Mogilnie „Ścieżka po górkę”
SP w Strzelcach „Czerwony Kapturek” w wersji angielskiej
SP w Kwieciszewie „W świecie bajek”
SP we Wszedniu „Pani Twardowska”

Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie. XVII Przegląd Teatrzyków Dziecięcych przeszedł do historii zakończony dobrą zabawą dla wszystkich uczestników biorących w nim udział.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

Reply: