Zgoda na udział dziecka w dodatkowych zajęciach Unijnych w formie zdalnej

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych – UNIJNYCH , o wypełnienie Oświadczenia – zgoda na udział dziecka w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej.
Proszę o przesłanie dokumentu a e-mail szkoły, teamsy lub w formie papierowej do sekretariatu szkoły do dnia 05.11.2020r.

Dokument do pobrania ze strony szkoły.
zakładka: Dokumenty do pobrania
Oświadczenie – nauczanie zdalne – do edycji.

Dyrektor SP we Wszedniu
Iwona Kosińska

Reply: