Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2019/2020
  • Przewodnicząca – p. Małgorzata Kopeć
  • Sekretarz – p. Iwona Bodziuch-Wudzińska
  • Skarbnik – p. Paulina Gwiazda

 

KOMISJA REWIZYJNA:
  • p. Małgorzata Sypniewska
  • p. Anna Tomicka

TRÓJKI KLASOWE

Klasa „0”

p. Dorota Tomczak

p. Beata Prill

p. Iwona Bodziuch-Wudzińska

 

Klasa I

p. Anna Gwiazda-Błaszczyk

p. Małgorzata Kopeć

p. Agata Tomczak

 

Klasa II

p. Beata Dzikowska

p. Małgorzata Kopeć

p. Monika Wilant

 

 Klasa III

p. Anna Małkowska

p. Paulina Danielewicz

p. Iwona Bodziuch-Wudzińska

 

Klasa V

p. Kinga Leśniewska

p. Ewa Ostrowska

p. Ewelina Klimacka

 

Klasa VI

p. Paulina Gwiazda

p. Iwona Zawadzka

p. Paulina Danielewicz

 

Klasa VII

p. Romana Kopeć

p. Irena Niewiadomska

p. Justyna Sasak

 

Klasa VIII

p. Anna Małkowska

p. Karolina Woźniak

p. Ewelina Rybczyńska