Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wszedniu
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Pani Małgorzata Kopeć

Zastępca przewodniczącej – Pani Magdalena Domieracka

Skarbnik – Pani Małgorzata Jasińska


Trójki klasowe w roku szkolnym 2023/2024

Oddział Przedszkolny

Natalia Brożek
Jagoda Czajka
Dorota Łabuszyńska

Klasa I

Małgorzata Jasińska
Magdalena Indycka
Iwona Bodziuch- Wudzińska

Klasa III

Iwona Bodziuch- Wudzińska
Magdalena Domieracka
Natalia Brożek

Klasa V

Małgorzata Kopeć
Agata Tomczak
Izabela Milewska

Klasa VI

Małgorzata Kopeć
Magdalena Domieracka
Justyna Sasak

Klasa VII

Anna Małkowska
Iwona Bodziuch- Wudzińska
Paulina Danielewicz