Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca – Małgorzata Kopeć

Z-ca przewodniczącej – Iwona Bodziuch – Wudzińska

Skarbnik – Paulina Gwiazda

Sekretarz – Justyna Sasak

Komisja Rewizyjna

– Agata Tomczak

– Kinga Leśniewska

– Romana Kopeć

 

Rada Rodziców 2020/2021

Oddział Przedszkolny

Iwona Bodziuch- Wudzińska

Natalia Brożek

Klasa II

Anna Gwiazda – Błaszczyk

Małgorzata Kopeć

Agata Kopeć

Klasa III

Beata Dzikowska

Małgorzata Kopeć

Monika Wilant

Klasa IV

Anna Małkowska

Kempińska

Danielewicz

Klasa VI

Kinga Leśniewska

Ewa Ostrowska

Ewelina Klimacka

Klasa VII

Paulina Gwiazda

Iwona Zawadzka

Paulina Danielewicz

Klasa VIII

Romana Kopeć

Irena Niewiadomska

Justyna Sasak