Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WSZEDNIU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • przewodnicząca – Justyna Gwit
 • zastępca przewodniczącej – Maja Woźniak
 • skarbnik – Zuzanna Kopeć

KOMISJA DS. UCZNIA:

 • Patrycja Sypniewska
 • Amelia Klimacka
 • Zofia Leśniewska

SEKCJA KULTURALNO – PORZĄDKOWA

 • Klaudia Małkowska
 • Kinga Prill

POCZET FLAGOWY

 • Julia Danielewicz
 • Agata Prill
 • Jan Woźniak

Opiekun:  Magdalena Zboińska

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Mam prawo do:

 • tajemnic i własnego zdania
 • nauki
 • by nikt mnie nie obrażał, nie ośmieszał, nie poniżał
 • zabawy i odpoczynku
 • pomocy dorosłych
 • zadawania pytań
 • by nikt mnie nie bił i nie znęcał się nade mną
 • jawnej i sprawiedliwej oceny

 

Mam obowiązek:

 • nie spóźniać się na zajęcia
 • systematycznie i sumiennie się uczyć
 • dbać o czystość w klasie i w szkole
 • pamiętać o ważnych słowach – PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
 • godnie reprezentować szkołę