Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WSZEDNIU
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • przewodnicząca – Agata Domieracka
 • zastępca przewodniczącej – Dariusz Bodziuch
 • skarbnik – Agata Kopeć

KOMISJA DS. UCZNIA: Hanna Leśniewska, Zuzanna Danielewicz

 

POCZET FLAGOWY: Patrycja Błaszczyk, Dorota Kopeć, Kacper Wilant

Opiekun:  Magdalena Zboińska

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Mam prawo do:

 • tajemnic i własnego zdania
 • nauki
 • by nikt mnie nie obrażał, nie ośmieszał, nie poniżał
 • zabawy i odpoczynku
 • pomocy dorosłych
 • zadawania pytań
 • by nikt mnie nie bił i nie znęcał się nade mną
 • jawnej i sprawiedliwej oceny

Mam obowiązek:

 • nie spóźniać się na zajęcia
 • systematycznie i sumiennie się uczyć
 • dbać o czystość w klasie i w szkole
 • pamiętać o ważnych słowach – PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
 • godnie reprezentować szkołę