Dbamy o nasze środowisko – konkurs

Konkurs pn. „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej” zorganizowany przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”.

Celem konkursu jest promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców regionu oraz kształtowanie aktywnych postaw na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestniczki: Amelia Klimacka oraz Zofia Leśniewska z klasy 6 zgłosiły swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie wysyłały przygotowany materiał w postaci filmiku. Komisja konkursowa oceniła pracę i postanowiła przyznać naszym uczennicom 2 miejsce w kategorii szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy! A oto nagrodzona praca:

201768356_539048530596903_1885263498167114526_n 202200088_237560287821749_7362349953516802578_n 202407357_334478228297584_6525273413169484539_n

Reply: