Deklaracja BIP

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  spwszedzien.pl

Czytaj więcej: dostępność_BIP

Reply: