Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych          

w Szkole Podstawowej we Wszedniu                   

w roku szkolnym 2015/2016

 

– 30. 10. 2015 r

– 05. 04. 2016 r (sprawdzian klasy VI)

– 02 . 05. 2016 r

– 27. 05. 2016 r

Kalendarz roku szkolnego

Reply: