Informacja o pracy szkoły

Od 25 maja mogą odbywać się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz oddziału przedszkolnego.

O powrocie dzieci decydują rodzice. Nasza szkoła spełnia warunki określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

O zakresie prowadzonych zajęć informować będziemy, gdy znana będzie ilość dzieci, które będą uczęszczać do szkoły. Zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 8.00 i trwać 3-4 godziny. Nie będzie grup powyżej 12 osób.

W zakładce Pandemia znajdują się dokumenty do pobrania.

Reply: