INFORMACJA O ZAPISACH DO SZKOŁY

ZAPISY UCZNIÓW do klas I

szkół podstawowych Gminy Mogilno

będą przeprowadzone

w dniach: 29 stycznia – 9 lutego 2018r.

Zapisy dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły z rocznika 2011

 

REKRUTACJA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY DO KLAS I

będzie przeprowadzona

w dniach: 26 lutego – 9 marca 2018r.

 

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU POBYTU W DANYM PRZEDSZKOLU

w dniach:  26 lutego – 2 marca 2018r.

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

w dniach: 5 marca – 16 marca 2018r.

 

Wnioski do poprania:

W N I O S E K O PRZYJĘCIE DZIECKA do szkoły 2018-2019

W N I O S E K O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wnioski można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Reply: