Informacje dla rodziców odnośnie profilaktyki zakażeń Koronawirusem

  1. Jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  2. Prosimy o nie posyłanie do szkoły i przedszkola przeziębionych i chorych dzieci.
  3. Jeżeli wystąpi przypadek choroby należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarni-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Pracownik Stacji Sanitarnej lub personel medyczny Oddziału Zakaźnego przekaże informacje co do sposobu dalszego postępowania.                                                                                                            Numery telefonów kontaktowych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie:     całodobowy telefon alarmowy 696026031 lub 696025992
  4. Rodzice dzieci do lat 8 roku życia, w przypadku zamknięcia przedszkola bądź szkoły mają prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).
  5. Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej zamieścił w zakładce: aktualności, informację pod nazwą:  „przydatne materiały o koronawirusie” (link z adresem internetowym poniżej)                                                                                                                                                      https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie

Reply: