Konkurs plastyczny

_EGE8729Konkurs plastyczny: „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Temat prac powinien obejmować wybrany aspekt równości w kontekście praw człowieka.

Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika, węgiel; na papierze w formacie A3 (praca płaska).

W konkursie zostanie wyłonionych 12 laureatów którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureatowi, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie i zostanie połączone z wizytą nagrodzonych dzieci i ich opiekunów w Centrum Nauki Kopernik.

Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015 oraz zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi dokumentami znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 27 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy:dpopc.sekretariat@msz.gov.pl lub nr tel. (22) 523 9924 oraz (22) 523 7801

 

Reply: