Konkurs

plakat dzieci i50.70 (1)

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014”
Celem Konkursu jest wyróżnienie wynalazków, rozwiązań technicznych, gier planszowych i komputerowych wymyślonych przez dzieci do 13. roku życia, promocja kreatywności, nauka współpracy i orientacji na rozwiązywanie problemów oraz zachęcanie dyrekcji szkół podstawowych do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów podczas zajęć szkolnych.

Do Konkursu można zgłaszać projekty w kategoriach:

  1. WYNALAZKI lub inne ROZWIĄZANIA TECHNICZNE (w tym ulepszenia już istniejących narzędzi, np. łopatki do piaskownicy, ołówka, grzebienia)
  2. GRY PLANSZOWE lub KOMPUTEROWE (z zastosowaniem Kodu, Scratch MIT lub dowolnego innego programu)

Na zgłoszenia młodych wynalazców w wieku do 13 lat organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2014.

Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają Mini Patenty Urzędu Patentowego RP lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Wyróżnione zostaną także szkoły i placówki wspierające uczniów w realizacji ich projektów.
Serdecznie zapraszamy!

Reply: