SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

serceSpołeczność Szkoły Podstawowej we Wszedniu pragnie serdecznie podziękować  wszystkim, którzy przekazali 1% od podatku za 2014 rok na rzecz naszej szkoły.  Pieniądze wpłaciło 25 osób .
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przekazało na Konto Rady Rodziców 857,56 zł. kwiat
Z otrzymanych pieniędzy zostaną kupione rolety na okna oraz szafka do sali lekcyjnej.
Wszystkim przyjaciołom szkoły serdecznie dziękujemy.

Reply: