Sprzątanie Świata

            Głównym celem akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA było wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

         Uczniowie szkoły podstawowej we Wszedniu zaopatrzeni w odpowiednio oznaczone worki na zbiórkę śmieci, rękawice jednorazowe pod opieką nauczycieli biologii, geografii   i przyrody uczestniczyli w akcji ekologicznej. Sprzątanie świata rozpoczęło się pogadanką w salach lekcyjnych na temat celów akcji i zasad bezpieczeństwa podczas sprzątania oraz piosenką „MOJA PLANETA”. Grupy klasowe miały wyznaczony teren swoich działań ekologicznych. Wszyscy uczniowie chętnie, z uśmiechem, wielkim zaangażowaniem w słoneczne wrześniowe dni przystąpili do akcji. Zbierane śmieci były segregowane, po akcji złożone w wyznaczonym miejscu.

Zróbmy wszystko, aby dookoła Nas było czysto !!!

– nauczyciele biologii, geografii i przyrody.

image003image004

PART_1537870016388 PART_1537870208597 PART_1537870221836 PART_1537870238050 PART_1537870265676 PART_1537870292781 PART_1537870324713 PART_1537870337710 PART_1537870352762 PART_1537870473997

Reply: