Strażacy we Wszedniu

W dniu 29 listopada 2018 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wszedniu przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Akcję ewakuacji nadzorowali strażacy z PSP w Mogilnie.  Celem przeprowadzonych ćwiczeń było uświadomienie uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja została przeprowadzona w wyznaczonym czasie, przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Po udanej ewakuacji wszyscy powrócili do budynku szkoły. Następnie w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie z przybyłymi strażakami, którzy uczniom klas VI, VII i VIII przybliżyli wykonywany przez siebie zawód. Przedstawili wymagania jakie stawiane są przed kandydatami do zawodu, przybliżyli zasady rekrutacji do szkół szkolących przyszłych strażaków. Przedstawili zalety bycia strażakiem, wykonywania tego niezwykle odpowiedzialnego i potrzebnego zawodu.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Reply: