Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2014/15 wychowawcami poszczególnych klas będą:

  • pani Martina Żaba – oddział przedszkolny,
  • pani Anna Pietrowicz – klasa I i klasa III,
  • pan Maciej Adamski – klasa II,
  • pani Magdalena Zboińska – klasa IV i klasa V.

Reply: