Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało

Konkurs na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs „Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało” prze­znaczony jest dla uczniów klasy I – V.
 2. Zakładka powinna być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.
  3. Kryteria oceny prac:
  – pomysłowość,
  – oryginalność ujęcia tematu,
  – estetyka wykonania pracy,
  – samodzielność wykonania.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do  biblioteki szkolnej.
 4. Termin składania prac upływa  15  marca 2018 r.

Pozostałe zasady:

 1. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
 2. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi bez zgody autora.
 3. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawce w bibliotece szkolnej.
 4. Organizator ma prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły imienia, nazwiska  i klasy autorów złożonych prac.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

 

Organizator konkursu:

Biblioteka szkolna

 

Reply: