Zapisy i rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Mogilno – rok szkolny 2021/22.

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych będą prowadzone od 18 do 29 stycznia 2021r. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2014 do swoich obwodowych szkół.

Rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa zapraszamy do szkół od 8 do 19 lutego 2021r., wtedy rozpoczyna się rekrutacja uczniów spoza obwodu.

Rekrutacja do przedszkoli odbędzie się od 8 do 19 marca 2021r. We wszystkich przedszkolach zostało przygotowanych ponad 200 miejsc, w tym 160 w Mogilnie.

Dokumenty niezbędne do zapisania/rekrutacji dziecka do przedszkola lub szkoły są dostępne w placówkach i na ich stronach internetowych.

UWAGA

W każdej placówce: przedszkolu i szkole w wyznaczonych miejscach będą znajdowały się dokumenty do odebrania oraz skrzynka z możliwością wrzucenia wniosku dotyczącego zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły.

Wnioski można również przesyłać mailowo.

Adres mailowy przedszkola/szkoły: spwszedzien@gmail.com

Reply: