Żegnaj szkoło. Do zobaczenia we wrześniu…

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek!
27.06.2014 roku nastąpiło uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, ksiądz Proboszcz Piotr Nowak, Sołtys Wszednia Jarosław Kwiatkowski oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie pan Jarosław Lorek. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wytrwałą i sumienną pracę w trakcie tego roku szkolnego, natomiast Pan Dyrektor J. Lorek gratulował bardzo wysokich wyników jakie osiąga nasza szkoła od wielu już lat na sprawdzianach klasy VI. Usłyszeliśmy również zapewnienia, że w najbliższym czasie zostanie założone centralne ogrzewanie. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami wzorowego ucznia, otrzymali świadectwa z biało-czerwoną opaską oraz dyplomy za udział w konkursach i zawodach sportowych.
Nasi absolwenci na pamiątkę ukończenia szkoły otrzymali książki napisane przez naszego patrona Adama Mickiewicza.
Wszystkim życzymy ciepłych, pełnych przygód i wypoczynku wakacji.

Do zobaczenia 1 września 2014 roku.

Reply: