Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału w XXIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonych kartach informacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2023 r.

Szczegóły w Regulaminie poniżej:

Karta informacyjna XXIV PPKiP

Regulamin XXIV Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Reply: